Partnerství s festivalem Jeden svět Olomouc

Přínosy pro festival 

Díky poskytnuté podpoře budeme moci obstarat základní produkční náklady festivalu (např. organizačně-technické zajištění akce, tisk materiálů, licenci pro půjčení filmů z pražské centrály, ubytování a proplacení cestovného pro hosty, tlumočnické a překladatelské služby, občerstvení pro hosty a diváky aj.) 

Partnerům nabízíme 

Jeden svět Olomouc tradičně doprovází výrazná propagační a mediální kampaň. Spolupracujeme s regionálními médii, jsme výrazní na sociálních sítích a využíváme všech oficiálních výlepových ploch a prostorů pro umístění našich propagačních materiálů. V případě finanční podpory nabízíme partnerovi prostor ve všech propagačních materiálech festivalu, zároveň také v mediálním obsahu mediálních partnerů, ve kterém bude mít festival své propagační materiály umístěny. Dále náš partner obdrží pozvání na slavnostní zahájení festivalu a volné vstupy na další vybrané projekce pro stanovený počet návštěvníků z řad zaměstnanců či vedení firmy.

Možnosti spolupráce:

V případě podpory pod 15 000 Kč nabízíme:
• Pozvání na slavnostní zahájení festivalu v Kině Metropol
• Logo na slidu partnerů, před festivalovou projekcí
• Logo na propagačních materiálech festivalu (program, letáky, plakáty)

V případě podpory 15 000 až 40 000 Kč nabízíme:
• Všechny výše zmíněné body
• Volné vstupy na jednotlivé projekce festivalu
• Možnost vlastní prezentace v projekčních místech festivalu prostřednictvím roll-upu či banneru

V případě podpory nad 40 000 Kč:
• Všechny výše zmíněné body
• Možnost promítnutí vlastního propagačního spotu (do 2O s) před každou projekcí
• Hlavní partnerství s festivalem Jeden svět Olomouc
• Prostor pro prezentaci partnera v programové skládačce a ve festivalových novinách
• Další výhody pro zaměstnance společnosti

V případě nefinanční podpory:
• Pozvání na slavnostní zahájení festivalu v Kině Metropol
• Logo na slidu partnerů, před festivalovou projekcí
• Logo na propagačních materiálech festivalu (program, letáky, plakáty)

Propagace partnerů

Pět základních principů festivalu Jeden svět Olomouc

Kontakt pro partnery a dárce

Viktorie Renčová
+420 602 193 144
fundraising@jedensvetolomouc.cz 

  1. Vyprávět příběhy a jejich prostřednictvím předávat emoce, vytvářet prostor pro různorodé názory a učit lidi vidět filmy jako skutečné lidské příběhy, které nám jsou blízké. 
  2. Překračovat hranice ČR i Evropy, nabízet témata, o kterých se málo mluví, nebo naopak neustále, ale zobrazit je z jiného úhlu pohledu; překračovat hranice filmu směrem k virtuální realitě a dalším experimentálním formám dokumentu. 
  3. Být přístupní všem divákům všech věkových i genderových kategorií, návštěvníkům s postižením, lidem s různými názory i přístupy. 
  4. Být udržitelní a neplýtvat materiály ani energiemi, nevytvářet zbytečně odpad, hlídat uhlíkovou stopu a myslet na to, že i pořádáním festivalu se dá přispět k lepšímu životnímu prostředí pro všechny. 
  5. Soustředit se na kvalitu nejen ve výběru filmů, ale také v doprovodném programu. Současná situace neumožňuje masový záběr festivalu, ale to ani není cílem. Chceme vytvářet kvalitní prostředí pro rozvoj otevřené a aktivní komunity diváků, kteří chtějí filmy vidět a diskutovat o nich, stejně jako o tom, jak v zrcadle příběhů vnímají sami sebe, své okolí a společnost, v níž žijí a chtěli by žít. Chceme vytvářet tvůrčí a podnětný kontext pro rozvíjení a budování vztahů mezi lidmi a světu kolem nich Jednou ze základních hodnot festivalu Jeden svět je ochrana planety.

Fotografie ze samotného festivalového dění naleznete v kategorii FOTOGALERIE


Všem partnerům za podporu srdečně děkujeme.

za tým festivalu Jeden svět Olomouc

koordinátorky

Anna a Viktorie