Vážení partneři a podporovatelé,

rádi bychom Vám srdečně poděkovali za letošní a dlouholetou podporu. 

Propagace partnerů

Hodnoty festivalu Jeden svět Olomouc

Kontakt pro partnery a dárce

Tamara Hajičková
fundraising

+420 603 385 894
produkce@jedensvetolomouc.cz 

Jednou ze základních hodnot festivalu Jeden svět je ochrana planety.

I proto dlouhodobě nabízíme pouze vegetariánské případně veganské pokrmy a domlouváme partnery, kteří s námi dodržují tyto hodnoty.

Pro štáb a významné hosty nám letos připravil raut partner Globus Olomouc.

Na Festivalových dnech také proběhl šicí workshop pod dohledem návrhářky ToByŠlo Petry Krejsové, která učila návštěvníky jak si ušít z materiálů, co už máme doma recyklovatelné sáčky na ovoce a gumičky do vlasů.

Na festivalových dnech jsme tiskli na recyklovaný papír, užívali vratných otočných kelímků a dalších obalů z přírodních recyklovatelných materiálů.

Fotografie ze samotného festivalového dění naleznete v kategorii FOTOGALERIE

Festivalové materiály

3R? Rovnou 5R!

Vzhledem ke specifikům doby jsme dodržovali nejen základní hygienická nařízení. Taktéž jsme se propagovali a sami se drželi kampaně Zodpovědný Palacký, se kterou v tomto létě přišla Univerzita Palackého, která je naším váženým partnerem.

Propagace festivalu Jeden svět Olomouc

Festivalové dny jsme propagovali na sociálních sítích, využili jsme taktéž výlepových služeb společnosti Rengl a výlepních ploch v Olomouci. Letáky a plakáty propagující akci naši dobrovolníci rozdali do olomouckých podniků.

Festivalové dny v číslech

  • celkově festival navštívilo za oba dva dny přes 250 návštěvníků
  • 30 osob - to je počet koordinátorů a dobrovolníků, kteří se podíleli na celkovém chodu festivalu,
  • dohromady se promítalo 14 filmů, z toho dva se promítaly venku a čtyři byly určeny dětskému publiku v dopoledním bloku,
  • diváci si mohly zatančit na 11 koncertů zprostředkovaných místními kapelami,
  • dohromady se zúčastnilo 10 hostů našich panelových a pofilmových debat,
  • 10 hostů odešlo s narovnanými zády díky masážím, které nám na místě zprostředkovala velmi šikovná masérka, a dalších 15 se protáhlo při páteční ranní józe.

Partneři festivalu

Generální regionální partner 

Hlavní mediální partneři 

Významní regionální partneři 


Regionální partneři a regionální mediální partneři  

Všem partnerům za podporu srdečně děkujeme.

za tým festivalu Jeden svět Olomouc

koordinátorky

Barbora a Kateřina