O FESTIVALU 

MFF Jeden svět

Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Každoročně se při této příležitosti v rámci České republiky setká více než 120 000 diváků a divaček. 

Festival prezentuje stovky filmů z celého světa a snaží se podporovat kvalitní dokumentární tvorbu se sociální, politickou, enviromentální a lidskoprávní tematikou. V současné době témata reflektovaná dokumentární tvorbou (migrace, znečištění plasty, fake news, populismu nebo rozdělené společnosti) nabírají o to většího významu a Jeden svět k nim nabízí pohled z mnoha různých perspektiv.

 Jeden svět přišel v minulosti s unikátním konceptem Jeden svět v regionech, díky kterému se každoročně odehrávají napříč republikou jednotlivé "jednosvětové" festivaly. Každý z těchto festivalů funguje samostatně a je jedinečný svou vlastní dramaturgií a vlastními inovacemi, hosty a různorodými formami rozšíření festivalového programu. Díky regionálnímu rozsahu se schází a diskutují nad významnými tématy současné doby desítky tisíc občanu České republiky, čímž festival přispívá ke kultivování a vzdělávání naší společnosti.  


JEDEN SVĚT OLOMOUC

Se svou jednadvacetiletou historií je olomoucký Jeden svět nejstarší odnoží festivalu v regionech a také druhým nejstarším festivalem v Olomouci a jediným Olomouckém kraji vůbec.  Na základě osvědčeného systému vybíráme pečlivě filmy, které reflektují nejen globální problémy, ale komunikují témata blízká našemu vlastnímu prostředí. Chceme zároveň otevírat nová témata i předkládat nové úhly pohledů na témata stále aktuální.

Výběr fotografií z předchozích ročníků

Festival Jeden svět Olomouc pořádá spolek Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.