Neviditelná

12.09.2021

Režie: Maia Martiniak
Slovensko 
2020 | 87 min.

Jazyk: Czech, English

Porod patří mezi nejzásadnější okamžiky v životě ženy. Kvůli nevhodnému přístupu lékařů se však může snadno změnit v traumatizující záležitost, která zanechává jizvy na těle i duši.

Zatímco v některých zemích, jako je Dánsko, se prosazuje individuálnější péče, která co možná nejvíce respektuje přání nastávající matky, v Česku a na Slovensku se na matčiny představy příliš nehledí. Stále ještě zde převládá přístup, který rodičku redukuje na takřka nesvéprávnou pacientku, jejíž "problém" je spíše třeba medicínsky vyřešit, než aby se pouze podpořil přirozený průběh porodu. To často vede k nadbytečným úkonům, jako je například rutinní nastřižení hráze, od něhož se v mnoha státech upouští. Slovenská režisérka Maia Martiniak dává ve svém debutovém snímku prostor několika ženám z různých zemí, jimž porod negativně zasáhl do života a skrze jejichž svědectví autorka poukazuje na přehlíženou praxi, která ženám odpírá jejich základní právo - svobodně rozhodovat o svém těle.