Bydlet proti všem

03.09.2021

Režie: Tomáš Hlaváček
Česká republika, Slovensko
2021 | 89 min.

Jazyk: Czech, English

Jak zacházet s lidmi, kteří nejsou z různých důvodů schopní zajistit si vlastní bydlení? Čeští politici zaujímají protichůdné postoje a jejich vzájemný střet vyplouvá napovrch ve vší intenzitě.

Dostupnost bydlení je velkým tématem současnosti. Nejsilněji dopadá na ty, kteří se nejméně účastní veřejné debaty - na nízkopříjmové domácnosti, domácnosti menšin či samoživitelů a samoživitelek . Snímek sleduje skupinku aktivistů okolo zastupitele a člena hnutí Žít Brno Martina Freunda při tom, jak se pokoušejí přesvědčit politiky druhého největšího českého města o své vizi bydlení dostupného pro všechny. Setkávají se povětšinou s posměchem, odmítáním, a dokonce i agresí. Filmaři věnují čas i výpovědím samotných lidí, kteří doufají, že budou mít snad za pár dnů i střechu nad hlavou. Snímek ukazuje marnou snahu pohnout s odmítavým systémem, v němž mnozí politici opakují fráze z poplašných řetězových e-mailů a používají je jako argumenty pro svá rozhodnutí.