Mezinárodní filmový festival Jeden svět

 Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. 

 Festival prezentuje stovky filmů z celého světa a snaží se podporovat kvalitní dokumentární tvorbu se sociální, politickou, enviromentální a lidskoprávní tematikou. V současné době témata reflektovaná dokumentární tvorbou (migrace, znečištění plasty, fake news, populismu nebo rozdělené společnosti) nabírají o to většího významu a Jeden svět k nim nabízí pohled z mnoha různých perspektiv.

 Jeden svět přišel v minulosti s unikátním konceptem Jeden svět v regionech, díky kterému se každoročně odehrávají napříč republikou jednotlivé "jednosvětové" festivaly. Každý z těchto festivalů funguje samostatně a je jedinečný svou vlastní dramaturgií a vlastními inovacemi, hosty a různorodými formami rozšíření festivalového programu. Díky regionálnímu rozsahu se schází a diskutují nad významnými tématy současné doby desítky tisíc občanu České republiky, čímž festival přispívá ke kultivování a vzdělávání naší společnosti.  


JEDEN SVĚT OLOMOUC

 Se svou 22 let dlouhou historií je olomoucký Jeden svět nejstarší odnoží festivalu v regionech a také  jediným Olomouckém kraji vůbec.  Na základě osvědčeného systému vybíráme pečlivě filmy, které reflektují nejen globální problémy, ale komunikují témata blízká našemu vlastnímu prostředí. Chceme  otevírat nová témata i předkládat různé úhly pohledů na témata stále aktuální. 

V rámci programu festivalu se snažíme o osvětu skrze několik zásadních hodnotových kategorií:

PROMÍTEJ I TY

 Mimo samotný festival pořádáme v průběhu roku zdarma veřejné projekce s debatou z filmové databáze
Promítej i ty! .

POFILMOVÉ DEBATY 

 Součástí každé projekce je odborná debata. Ty přináší publiku možnost hovořit o filmu a problematice (kterou  dokument otevírá) s odborníky, režiséry  či aktéry snímku a dalšími zajímavými osobnostmi.

DOPOLEDNÍ PROJEKCE PRO ŠKOLY

 Nedílnou součástí festivalu jsou projekce pro základní a střední školy z Olomouce a okolí. Ty probíhají každý všední festivalový den. Naposledy se v roce 2019 přihlásily školy o celkem 20 projekcí pro 620 žáků. Po každé školní projekci následuje debata s moderátorem či pozvaným odborníkem na dané téma.

 Cílem projekcí je vzdělávat žáky v tématech promítaných filmů, ale především je vést k samostatnému uvažování a schopnosti prezentovat své názory. Filmy jsou vybírány s ohledem na věk diváků a aktuálnost témat.

JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY

 Jsme přesvědčeni, že právo na kulturní a veřejný život patří mezi důležitá lidská práva, a proto zpřístupňujeme festival co nejširšímu publiku. Všechny filmy mají české titulky, některé snímky i popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.


 Nabízíme filmy s audiopopisem pro nevidomé a slabozraké. Vybraný program je tlumočen do českého znakového jazyka a simultánně přepisován do českého jazyka.  Dlouhodobě pořádáme také projekce pro seniory. 

DOPROVODNÝ PROGRAM  

 Doprovodný program je doplňkovou, a přesto nedílnou součástí festivalu. Každoročně uskutečníme okolo 10 kulturních akcí nad rámec festivalového promítání. Cílem je navázat na základní festivalové hodnoty a obohatit program o další umělecké produkce a vytvořit nový prostor pro setkávání. Doprovodným programem jsou tradičně koncerty, panelové debaty, workshopy, veřejné lekce, představení či vernisáže.

Festival Jeden svět Olomouc organizuje spolek Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.